Explore My Hometown

Explore my Hometown will feature the place where I was born, TALISAY, BATANGAS (The Gateway Town to Taal Lake and the world’s smallest volcano)

Alamat ng Bayan ng Talisay, Batangas

Maraming taon na ang lumipas, noong nasa pamamahala pa ng mga Kastila ang Pilipinas, at ang bayan ng Tanauan ay nasa kinalalagyan pa kung saan ang baryo ng Ambulong ay naroroon ngayon, ang Talisay ay hindi makabuluhan gaya ng mga kalapit lugar nito. Noong ang Tanauan ay lumipat sa kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan, ang Talisay ay naging baryo ng Taal, ngunit sa panahong yaon wala pang pangalan ang lugar na ito. Walang nagbigay pansin dito noon sapagkat di-karamihan ang mga naninirahan dito.

Sa pagdaan ng mga panahon, ang mga tao mula sa kalapit bayan gaya ng Taal at Tanauan ay nakarating at nasiyahan sa paninirahan dito. Nakita nila na mainam ditong magtanim ng tubo, palay at mais, ang tatlong pinakamahalagang produkto noong araw. Dahil dito naging kaaya-aya ang Talisay sa maraming tao lalo na sa mga kalapit bayang nabanggit, kaya nga nagpadala ang pamahalaang Kastila ng unang Pari, sa pangalan ni Padre Celestino Redondo, upang mamahala at gumabay sa buhay pang-espiritual ng mga taong nasasakupan.

http://avrotor.blogspot.com


Sa pagtutulungan ng mga tao natayo sa gitna ng baryo ang pansamantalang gusali ng Simbahan. Ngunit nang dumating ang malaking kampana ng Simbahan, naging problema sa pari noon ang maghanap ng mainam na lugar na mapaglalagyan nito. Sa lugar na kung saan natayo ang pansamantalang Simbahan, ay may isang malaking puno ng Talisay. Kaya iniutos ng pari na isabit na lamang ang kampana pansamantala sa isa sa mga sanga nito.

Takot na takot ang mga tao noong unang marinig ang tunog ng malaking kampana ng Simbahan. Sa pagnanais na malaman kung saan nagmumula ang tunog, ilang matatapang na lalaki ang naghanap ng pinagmumulan nito. At natagpuan nila na ito pala’y nagmumula sa malaking puno ng Talisay.

Mula sa malapit at malayong lugar, ang mga tao ay nagpupunta sa Simbahan tuwing araw ng Linggo. Sa kanilang paglalakbay papunta rito, sa tuwing tinatanong sila ng mga tao kung saan sila pupunta, ang tanging sagot lamang nila ay “SA MAY TALISAY.” At sa madalas na pagkakataon, ang kanilang nababanggit ay”SA TALISAY.” Ang lugar ay may malaking kaugnayan sa puno ng Talisay na malapit sa Simbahan. Kaya nga ang lugar na ito ay kinilalang ganap na bayan ng Talisay noong 1851. Ang Bayang ito ay nasa mababang bahagi na pinalilibutan ng mga matatarik na bundok ng Tagaytay at ng malawak na Lawa ng Taal.

*Source: Venancio Trinidad Sr. Memorial School Faculty & Staff, Poblacion, Talisay, Batangas and San Guillermo Parish Souvenir Program, Talisay, Batangas

Mula sa Facebook Fanpage ng Talisay, Batangas
Maraming salamat rin kay Mr. Cris Tenorio na patuloy na nagbibigay ng mga impormasyon at larawan.

#########################################################################################

“Punlad Festival” (PUNLA sa PAG-UNLAD) is part of this year’s celebration of the Feast of San Guillermo in Talisay, Batangas. It is celebrated every 9th and 10th of February.

The event is participated by students from different school in Talisay, elementary and high school, public and private.

Aside from fishing and tourism, “Punla” which means “seedlings” is the main source of income of Talisay, Batangas.

http://www.batangas-philippines.com/travel-direction-talisay.html

7 thoughts on “Explore My Hometown

    • Yep! Im planning to have a tour around batangas, I just need to finalize it. plus need to buy a camera, I broke mine when we went to Mindoro..hehe!

  1. I guessed you were from Batangas! From the ads on the sidebar posted 🙂 nice blog you got going on here i like the very techy layout, i would’ve never made something as cool and complicated like this (technophobe that i am) 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *